Toegankelijkheid, Iedereen doet mee!!

Een van de langst lopende speerpunten is de bespreking van de toegankelijkheid van gebouwen en wegen in Oirschot. Een aandachtspunt dat vele jaren tot frustaties heeft geleid omdat de (re)actie van de gemeente op onze verzoeken uitbleef. In 2014 en vervolgens 2015 (en hopelijk ook 2016) is hier positieve verandering in gekomen. We (met name onze leden Leo van Werde en Antoon Vennix) hadden nu regelmatig overleg met de betrokken ambtenaar en er worden spijkers met koppen geslagen.
We realiseren ons dat onze inbreng ook actief moet worden gesteund door de buurtbeheren als het een deel van hun wijk betreft. Vanaf 2016 zal Antoon Vennix dit speerpunt blijven vervolgen als adviseur van de Adviesraad (omdat Antoon per 1-jan 2016 niet langer lid is van de adviesraad).
Verslagen van het overleg met de gemeente worden nu regelmatiger gemaakt en zullen op deze sublagina worden verzameld.
Inmiddels heeft ook Leo de adviesraad verlaten. Ook hij blijft actief betrokken bij met name de uitreiking van De Pluim.
Als adviesraad streven we er nu naar dat er een agenda 22 voor Inclusief Beleid komt voor Oirschot.  Agenda 22 komt voort uit het VN verdrag voor de rechten  van de burgers met een beperking. Deze wet is in 2016 ook in Nederland als wet geratificeerd. Het betreft niet alleen de toegankelijkheid van gebouwen en infrastructuur in het dorp maar ook alles wat nodig is om iedereen te laten  meedoen op het gebied van sport, werk, scholen, zorg, .... Agenda 22 wordt een lijst van projecten en aandachtspunten speciaal om aandacht te geven aan deze toegankelijkheid  voor de medeburgers met een beperking. Het streven is nu om deze agenda 22 voor Oirschot als speerpunt te blijven vervolgen.
Ten einde hier invulling aan te geven hebben 2 dialoogtafels georganiseerd in 2 van de 3 gemeenschappen, te weten op 5 en 8 maart.

Maandag 5 maart 2018, locatie Ons Mevrouw Middelbeers, 19:30 – 21:30 uur

Donderdag 8 maart 2018, locatie De Enck Oirschot, 19:30 – 21:30 uur

Helaas was er niet voldoende belangstelling voor de dialoogtafel op maandag 12 maart 2018, locatie Den Deel Spoordonk, 13:30 – 15:30 uur

Voor de aankondiging van deze dialoogtafels hebben we een speciale flyer gemaakt. Deze flyer is ook als bestand aan deze pagina toegevoegd.
ĉ
Hans Engels,
24 jan. 2018 08:46
Comments