Speerpunten

De Adviesraad Zorg en Samenleving heeft al enkele jaren een aantal speerpunten waar zo lang als noodzakelijk aandacht aan wordt besteed. Het zijn dus vooral onderwerpen waarover verwacht mag worden dat er ongevraagd advies aan het college van B&W geformuleerd zal worden als het resultaat van deze extra aandacht daar aanleiding toegeeft.
De in de loop van de jaren gekozen onderwerpen voor deze speerpunten worden in de subpagina's beschreven.