woningbouw project 2020-2030

Een voortzetting van het speerpunt dat we al in 2020 oppakten. Met name de invulling van de toekomstplannen voor woningbouw in Oirschot hebben onze belangstelling en dan natuurlijk nog specifieker de vraag of er voldoende rekening gehouden wordt met de vergrijzing die ook voor Oirschot van groot belang is. We wachten nog steeds op een enquête specifiek voor 55+ bewoners van Oirschot, waaruit de vragen en behoeften nog duidelijker moeten worden. Deze enquête was al in 2020 aangekondigd.
Wel is een nieuw beleidsdocument door de gemeente gepresenteerd, De beleidsvisie Geschikt wonen voor ouderen, wonen met kwaliteit, zie toegevoegde bestanden. We hebben hier uitvoerig commentaar opgeleverd hetgeen ook als inspreek tekst door ons is gepresenteerd tijdens een opiniërende vergadering van de  gemeenteraad op 12 jan 2021. Deze tekst met de verkregen antwoorden van de gemeente is ook als bestand toegevoegd.
ĉ
Hans Engels,
12 feb. 2021 05:09
Comments