visie sociaal domein

Op 16 maart heeft de gemeente een informatief overleg georganiseerd voor de gemeenteraad. De inleidende presentatie gaf aanleiding tot enkele vragen vanuit de adviesraad, die we middels een inspreek tekst aan de orde gesteld hebben. Tijdens het overleg maar ook daarna hebben we specifieke antwoorden gekregen van de gemeente. De reactie van de gemeente is ook gegeven in deze subpagina.  
Afgelopen jaren heeft Oirschot invulling gegeven aan de nieuwe taken en de transformatie in het sociaal domein. Om meer focus te krijgen op wat de gemeente samen met haar bewoners en partners wil bereiken is Oirschot gestart met een visietraject. De beleidsmedewerker gaat hierover graag in gesprek met de adviesraad. Tijdens ons overleg op 14 juni zal de gemeente een aftrap geven.  De gegeven presentatie en de 4 reacties van onze leden zijn als bestand toegevoegd.
Het voornemen is om dit een vervolg te geven op 12 juli.


ĉ
Hans Engels,
14 jun. 2021 01:41
Ċ
Hans Engels,
30 jun. 2021 07:11
ĉ
Hans Engels,
30 jun. 2021 07:10
ĉ
Hans Engels,
30 jun. 2021 07:10
ĉ
Hans Engels,
30 jun. 2021 07:10
ĉ
Hans Engels,
30 jun. 2021 07:10
Comments