kwaliteit van de geleverde zorg

Al langere tijd bespreken we met de gemeente en met de medewerkers van WIJzer de kwaliteit van de geleverde zorg. Al 2019 hebben we hier voor het eerst over gerapporteerd. Toen ging het met name over het aantal en de afhandeling van de klachten (zie subpagina projecten en adviezen 2019). In begin 2021 hebben we hier een vervolg aan gegeven middels een brief aan de gemeente over de afhandeling van hulpvragen in het sociale domein, zie bijlage, waarin we enerzijds de zorg van onze kinderpsychologen uitspreken en bovendien verbeter voorstellen voor de klachten regeling van LEV voorstellen. 
De reactie van de gemeente op ons schrijven is besproken tijdens ons overleg in maart 2021. Over het algemeen vonden de leden van de adviesraad de reactie te vaag en dit heeft geresulteerd in enkele vervolg vragen per e-mail, die we vervolgens tijdens het ambtelijk overleg op 6 april besproken hebben. Belangrijkste uitkomst van dit overleg is het onderscheid dat WIJzer en de gemeente maken met betrekking tot 'klachten' en 'bezwaarschriften'. Klachten worden alleen geteld als deze niet tot een oplossing leiden en moeten worden voorgelegd en de onafhankelijke klachten commissie. Bezwaarschriften komen veel vaker voor en kunnen ongegrond of gegrond worden verklaard. De gemeente krijgt ook rapportages over de gegronde bezwaarschriften en zag daar tot op heden geen aanleiding in om te twijfelen over de kwaliteit van de aangeboden maatwerkoplossingen. Het is echter niet bevredigend dat er op de website van WIJzer geen aandacht is voor bezwaarschriften. 
Ook is er nog gesproken over mogelijke belangenverstrengeling. De gemeente geeft in haar reactie aan daar aandacht aan te besteden maar lichtte dit niet verder toe. Tijdens het gesprek is dit wel nader toegelicht en ook hier is de gemeente van mening dat er voldoende aandacht is voor deze situatie is  (en dus geen aanleiding voor extra maatregelen). 
Problematisch blijft de uitspraak van de gemeente dat WIJzer niet naar zich zelf verwijst bij indicaties voor een maatwerkoplossing. Dit punt willen we toch nog verder uitdiepen.
Bij navraag bleek dat inderdaad LEV ook zelf 2e lijns zorg aanbied. De gemeente heeft hierop gecontroleerd of LEWV 'naar zichzelf' verwijst en heeft geconstateerd dat dit niet het geval is.

De laatste puntjes op de 'i' zijn telefonische besproken met de gemeente in juni. De resultaten van dit gesprek zijn samengevat in een memo van de voorzitter aan de leden aan de adviesraad.
Ċ
Hans Engels,
13 apr. 2021 13:02
Comments