woningbouw project 2020 - 2030

Oirschot wil nog vóór 2030 1500 extra woningen realiseren. 1000 woningen betreft autonome groei van de gemeente en 500 woningen extra voor groei vanuit de regio. Al in 2019 is begonnen met dit project en is de opdracht gegeven aan externe experts om hier een voorstel voor te formuleren. Dit betreftd dus zowel de plaats waar de woningen gebouwd kunnen worden als ook het type woningen dat noodzakelijk is. Voor de plaatsbepaling hebben 2 werksessies plaatsgevonden, waarbij wij aanwezig waren. Zie de beide gespreks-notities, toegevoegd aan deze pagina. Voor ons is de plaats keuze minder kritisch en dus hebben we alleen kennis genomen van het resultaat van dit onderzoek. De presentatie die gegeven werd is ook aan deze pagina toegevoegd.
Wij hebben aangegeven meer belang te hebben in de juiste woning type keuze voor jong en oud. De werkgroep is voornemens een beleidsnotitie te maken om de keuze voor woningtypes te onderbouwen. Hiertoe heeft zij ook een enquête uitgeschreven die met name door de KBO's en de Adviesraad kon worden ingevuld. De antwoorden die wij verzameld hebben zijn in de ingevulde en toegevoegd enquête te vinden. Eeen aantal getallen hierin hebben we afgeleid van een publicatie van de vereniging van Eigen Huis (juni 2020). Ook deze blz is toegevoegd.

Dit project krijgt zeker nog een vervolg in 2021, zie daarvoor de beschrijving in de subpagina projecten en adviezen 2021.
ĉ
Hans Engels,
15 jun. 2020 04:27
ĉ
Hans Engels,
15 jun. 2020 04:27
Ċ
Hans Engels,
15 jun. 2020 04:30
Ċ
Hans Engels,
15 jun. 2020 04:36
Comments