Pact A58

Al in 2018 is in onze gemeente het PACT A58 opgericht. Naast alle politieke partijen en diverse belangengroepen heeft ook de Adviesraad dit Pact A58 ondertekend. Het doel van het Pact A58 is om de verbreding van de A58 naar 2 x 3 rijstroken in goede banen te leiden. Dit betreft dus de uitvoering van het project ( Saldo-0, de Wilhelminakanaalpassge (aquaduct versus viaduct en de Beekdal passage).  De adviesraad heeft de discussies betreffende deze onderwerpen op de voet gevolgd. De details van de passages worden vooral door de direct betrokkenen afgehandeld. Onze betrokkenheid is slechts zijdelings.  De adviesraad wil zich wel actief bemoeien met de afspraken rondom Saldo-0 en proberen hier een zinvolle invulling voor te geven. 
Alle informatie betreffende dit project is te vinden op de website www.oirschotaquaductinhetgroen.nl 

Saldo-0 is omschreven als de afspraak dat de verbreding van de A58 geen verslechtering van de leefomstandigheden ten opzichte van 2008 mag opleveren. Praktisch zijn hier echter nogal wat aantekeningen bij te maken. De diverse betrokken partijen(de gemeente Oirschot, de GGD, Pact A58, en RWS)  hebben ieder zo hun eigen interpretatie van dezer saldo-0 afspraak en daarom zal het moeilijk worden hier invulling aan te geven. 
Marco Siecker heeft opdracht om namens de  gemeente en RWS te zoeken naar het meest wenselijke proces om invulling te geven aan de wens vanuit de omgeving. Hem is gevraagd om een pad te schetsen om invulling te geven aan de wens en hoe te komen tot gedragen uitgangspunten (definities). De begrippen die meegewogen moeten worden zijn:
  • Geluid
  • Fijnstof, luchtkwaliteit en stikstof
  • Gezondheid
  • Leefomgeving, woonklimaat, leefklimaat, overlast
  • Beleving
Na eerste bespreking hebben we daartoe al contacten gelegd met de omringende gemeenten, die in het recente verleden ook met een vergelijkbare situatie hebben gewerkt (Best en Vught). Ook zijn er al contacten met de GGD. Belangrijk is om vast te stellen dat in feite een goede definitie van de de situatie in 2008 ontbreekt, dus moet saldo-0 wellicht vertaald worden naar de best haalbare situatie met betrekking tot de 5 genoemde begrippen. De gemeente (B&W en de gemeenteraad) hebben weliswaar saldo-0 geaccepteerd, maar B&W hebben daar nog niet aan gekoppeld dat eventuele extra kosten (die RWS niet wil betalen omdat zij alleen de wettelijke verplichtingen erkennen) door Oirschot worden betaald. Begin 2021 heeft de voorzitter gepoogd het een en ander bij elkaar te schrijven dat relevant kan zijn voor de discussie over saldo 0. Dit document zal nog regelmatig worden geupdate als er nieuwe informatie komt.

Wordt vervolgd!!


ĉ
Hans Engels,
30 jun. 2021 07:28
Comments