kadernota armoedebestrijding

Op 10 juli kregen we het verzoek om commentaar te leveren op het concept voor de kadernota armoedebestrijding. Dit was vlak voor ons laatste overleg voor de vakantie periode en dus konden we niet dit commentaar niet meer bespreken tijdens ons overleg. Er is een kleine werkgroep gevormd die via e-mail en een korte bespreking toch commentaar heeft gegenereerd.
De kadernota wordt in oktober in de gemeenteraad behandeld. Ons commentaar wordt derhalve vóór 14 augustus gevraagd. gelukkig konden we nog aasn deze vraag voldoen.
De concept kadernota en ons commentaar zijn toegevoegd.
In september een uitvoerige reactie op ons commentaar ontvangen van de gemeente. Toch is het uiteindelijke effect op de tekst van de kadernota die aan de gemeenteraad is voorgelegd (het raadsvoorstel) miniem te noemen (enkel editorial foutjes zijn gecorrigeerd maar de inhoud is in feite ongewijzigd, vele vragen zijn beantwoord). Het belangrijkste is nu het uitvoeringsplan dat begin 2021 moet komen. Vele van onze opmerkingen moeten daarin worden verwerkt. Er is dus nog werk aan de winkel.