beleidsregels bijzondere bijstand

 
De oude beleidsregels dateren uit 2018. Wij hebben in 2018 echter geen gelegenheid gekregen om hierop commentaar te leveren!

De nieuwe beleidsregels zijn nu geordend in hoofdgroepen, waarmee meer overzichtelijk wordt beoogd. Deze hoofdgroepen zijn:

1. Algemeen

2. Medische kosten

3. Reiskosten

4. Individuele toeslagen

5. Woonkosten

6. Juridische kosten

7. Bijzondere bijstand jongeren

8. Kosten kinderopvang

9. Overige kosten


De nieuwe beleidsregels en een document dat de verschillen beschrijft (tov 2018) zijn toegevoegd. Wij hebben  geen punten gevonden die commentaar behoeven.


.

ĉ
Hans Engels,
12 apr. 2019 06:26
Comments