advies zienswijze participatiewet en de WSD

De adviesraad is begin november om advies gevraagd om de zienswijze van de gemeente Oirschot met betrekking tot de invulling die de WSD, Boxtel, heeft voorgesteld.
Ter informatie kregen we de volgende documenten (zie toegevoegde bestanden)
- opleg notitie AB koers WSD, de brief van het dagelijks bestuur van de WSD aan het Algemeen bestuur van de WSD over  de toekomstige koers van de WSD.
- de brief van de WSD aan de gemeente Oirschot met het verzoek om een zienswijze te formuleren.
- 20191008, het advies van de WSD over de toekomstige koers van de WSD.

Hoewel we niet volledig geïnformeerd waren over de resultaten  van de afgelopen periode hebben we toch gemeend om een advies te moeten formuleren (noodgedwongen in wat algemenere termen). Zie ook het toegevoegde bestand. De reactie van de gemeente op ons advies is inmiddels ook gekregen en toegevoegd. Het geeft geen aanleiding tot verdere discussie op dit moment.
Ċ
Hans Engels,
11 dec. 2019 12:35
Ċ
Hans Engels,
11 dec. 2019 12:32
Ċ
Hans Engels,
11 dec. 2019 12:30
ĉ
Hans Engels,
21 feb. 2020 02:59
Ċ
Hans Engels,
11 dec. 2019 12:37
Comments