Inclusief beleid agenda Oirschot

Al in 2017 hebben we als adviesraad bij diverse gelegenheden aangegeven dat we graag een inclusief beleid agenda voor Oirschot zoude willen zien. Een agenda waarin plannen worden geformuleerd om te komen tot een verbetering van de toegankelijkheid in Oirschot, zodat iedereen , jong en oud, gezond en mindergezond, kan meedoen op alle gebieden in Oirschot. Deze agenda wordt gevraagd mede kijkend naar de formuleringen in het VN verdrag voor de rechten van de burger met een beperking.
De gemeente had bij mond va de wethouder in 2017 al toegezegd hier aan mee te willen werken, met name in het kader van de omgevingsvisie die in 2017 is vastgesteld. Invulling moest echter wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart van 2018. Om hier invulling aan te geven hebben we als adviesraad dialoogtafels georganiseerd met als thema: Iedereen doet mee. Het resultaat van deze dialoogtafels is vermeld onder het project dialoogtafels.

Als adviesraad hebben we vervolgens initiatief genomen om te proberen deze activiteit ook in het komende coalitie akkoord opgenomen te krijgen. hiertoe hebben we een brief + bijlage aan de nieuwe gemeenteraad gestuurd. Deze brief en bijlage zijn aan deze pagina toegevoegd.
Comments