Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

In 2014 hebben de gemeenteraden van de Kempengemeenten de Verordening maatschappelijke ondersteuning  vastgesteld. Deze verordening behoeft nu aanpassing als gevolg van een wettelijke uitbreiding van de verordeningsplicht en recente jurisprudentie. De aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de huidige verordening worden aangegeven in het document, Kempengemeenten - college- en raadsvoorstel WMO verordening, zie toegevoegde documenten. De tekst van de voorgestelde verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 is eveneens toegevoegd. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de hele tekst nogmaals kritisch te beschouwen. De oorspronkelijk verordening was al door ons becommentarieerd in 2012.
Ons commentaar is besproken tijdens het overleg op 13 november, verwoord door de voorzitter (zie bijlage) en aan de gemeente gestuurd op 14 november.
Begin januari 2018 kregen we de reactie van de gemeente op ons commentaar en de uiteindelijke (pdf)  tekst van de WMO verordening. Beide documenten zijn ook toegevoegd.
ĉ
Hans Engels,
17 nov. 2017 03:21
Ċ
Hans Engels,
9 jan. 2018 03:41
Comments