jeugdhonk De Ramblaz

Via de plaatselijk krant vernamen we dat de gemeente besloten heeft om het jeugdhonk De Ramblaz te sluiten en bovendien om niet op zoek te gaan naar een vervangende ruimte voor de jeugd. Wij waren verrast en nieuwsgierig naar de beweegreden voor dit besluit en hebben daartoe een schrijven aan B&W gericht, zie bijlage, gedateerd op 23 maart. Naar aanleiding van dit schrijven werden we uitgenodigd voor een overleg met de wethouder en de betrokken ambtenaar op 24 april. De informatie van de wethouder heeft ons echter niet overtuigd van de juistheid van het standpunt van de gemeente. Vervolgens hebben we nog extra informatie verzameld over De Ramblaz en over de gang van zaken in omliggende gemeenten. Deze informatie was voldoende voor een tweede schrijven aan de gemeente, zie bijlage. De gemeente heeft hierop schriftelijk gereageerd in augustus, zie bijlage. Door een miscommunicatie is deze brief pas in november tijdens ons adviesraad overleg besproken. We zijn het er nog niet mee eens en hebben daarom in december nog een brief gestuurd aan de gemeente. De mogelijkheid om aan te sluiten bij de plannen voor een herindeling van de sportvelden en accommodaties in Moorland, lijkt ons een uitgelezen moment om hier ook een MFA te realiseren dat dan tevens door onze jeugd kan worden gebruikt.
ĉ
Hans Engels,
19 mei 2017 04:45
ĉ
Hans Engels,
17 nov. 2017 07:24
ĉ
Hans Engels,
16 dec. 2017 05:21
Ċ
Hans Engels,
17 nov. 2017 07:28
Comments