Aanbesteding Sociaal Domein

Al in 2016 heeft de gemeente besloten om de organisatie van het sociale gebeuren in Oirschot drastisch te reorganiseren. De gemeente achtte dit noodzakelijk om de communicatie te verbeteren en om ook een financiële besparing van € 200.000,- per jaar te realiseren. De gemeente heeft bewust geen advies gevraagd aan de Adviesraad voor deze actie. Dit is op zich terecht, aangezien wij ons alleen met de kwaliteit en de continuïteit van de zorg bemoeien, maar het was natuurlijk wel beter geweest als wij van de plannen op de hoogte waren gesteld en onze mening hadden kunnen formuleren.
Wij zijn sceptisch over de betreffende actie omdat in onze ogen de kwaliteit van de zorg in Oirschot momenteel goed is en dus ontstaat er het gevaar dat door deze actie de continuïteit en de kwaliteit niet langer gewaarborgd is. Wij kunnen ons geen oordeel vormen over de verwachtte besparing en ook de verbetering in communicatie is niet door ons te beoordelen. Wel geven we toe dat de huidige organisatie (gemeente, WBO, Lumen) versnipperd is en dat er dus verbetering mogelijk is.
Teneinde onze rol in dit proces duidelijk te maken hebben we een brief gestuurd aan de gemeenteraadsleden, zie bijlage. Het college heeft dit serieus opgepakt en heeft daarom een schriftelijke reactie teruggestuurd, zie bijlage.
Wij zijn voornemens om, nu de aanbesteding is afgerond en LEV de organisatie gaat overnemen, in overleg met de gemeente tijdens de adviesraad vergadering op 11 december, nog aan te geven wat de voor ons belangrijke punten zijn.
ĉ
Hans Engels,
17 nov. 2017 07:38
Ċ
Hans Engels,
17 nov. 2017 07:37
Comments