De Nieuwe Woonvisie

De gemeente heeft tijd en effort gestoken in de Nieuwe Woonvisie. Al in 2015 werden enkele informatieve avonden georganiseerd waar de burgers de gelegenheid kregen om hun input te geven. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in nog een laatste informatieve avond begin 2016. Het uiteindelijke concept voor de  Nieuwe Woonvisie is vervolgens geformuleerd en ook aan de Adviesraad voorgelegd. Omdat wij niet in de gelegenheid waren om aanwezig te zijn tijdens de opiniërende vergadering op 5 april, waarbij de gemeenteraad en de burgers een laatste kans kregen om nog te discussiëren met de wethouder en zijn team over het concept document, hebben wij (Carel van den berk en Hans Engels) de concept woonvisie apart besproken met de wethouder en zijn betrokken ambtenaren. Het commentaar dat wij hadden gegenereerd is tijdens dit open gesprek besproken en vervolgens voorzien van nog wat concluderende opmerkingen ook naar de vertegenwoordigers van de politieke partijen gestuurd (die het sociaal domein in hun portefeuille hebben). De woonvisie
ĉ
Hans Engels,
16 apr. 2016 13:10
Ċ
Hans Engels,
16 apr. 2016 13:14
Comments