Participatie nota Oirschot

Wij hebben commentaar gegenereerd op het concept van de participatie nota Oirschot.

Het commentaar en de vragen n.a.v. de tekst is via e-mail correspondentie verzameld en in een tabel verwerkt. De (re)actie van de gemeente is aan de tabel toegevoegd. te vernemen. De meeste leden van de WMO Adviesraad Oirschot hebben nog weinig ervaring met de participatie wet, vandaar dat er een relatief groot aantal vragen worden gesteld.

In het algemeen bestaat de indruk dat er niet voldoende aandacht gegeven wordt aan de doelgroep met een loonwaarde <50% (zie specifiek ons commentaar op blz 19). De essentie van de participatiewet is dat ‘iedereen doet mee’. Door het totaalpakket te beschouwen (WMO + jeugd + participatiewet) kan de ontschotting bereikt worden en kan een efficiënte oplossing gevonden worden in de combinatie en kunnen de beoogde bezuinigingen bereikt worden.

In het document wordt in het geheel niet ingegaan op de (niet ondenkbare) situatie dat de werkgevers uiteindelijk niet voldoen aan hun verplichting om tot voldoende arbeidsplaatsen te komen voor inwoners uit de doelgroepen.

De WMO Adviesraad heeft voldoende gelegenheid gehad commentaar op het document te genereren en vragen te formuleren. Het betreft een inderdaad zeer complexe onderneming met verschillende partijen en ingewikkelde procedures en nog weinig of geen helderheid over budgeten. Dit gevoegd bij zeer veel "aannames en veronderstellingen" terwijl er zeer weinig "zekerheden" te melden zijn, maakt dit stuk erg onstabiel en voorspelt een aantal zeer arbeidsintensieve jaren voor alle betrokkenen. De in het document genoemde, maar niet verder beschreven ‘uitvoeringsstructuur’ moet dus ook een jaarlijkse controle bevatten. De WMO Adviesraad ziet dit document als een goede aanzet, maar maakt zich nog zorgen over de uitwerking van alle details.

De uitvoeringsstructuur zou eind 2015 gereed komen, maar dit is uitgesteld tot begin 2016. Doel is om de ambities, de uitvoeringsinstellingen en de financiën goed op één lijn te krijgen (zoals beschreven staat in de toelichting).


ĉ
Hans Engels,
30 dec. 2015 07:25
ĉ
Hans Engels,
30 dec. 2015 07:30
Comments