Thema avond: EIGEN REGIE

Op 3 november heeft de WMO Adviesraad Oirschot een thema avond georganiseerd over het onderwerp EIGEN REGIE. Het wordt de komende jaren heel erg belangrijk dat de burgers bij het vragen om en het bepalen van hun zorgvraag veel eigen initiatieven tonen. Dit is van belang op alle gebieden van de komende transities, dus zowel voor de zorgvragen die voortkomen uit de AWBZ, maar ook voor de jeugdzorg en het passend onderwijs en zelfs voor de sociale werkvoorziening (de participatiewet).
 De avond was een groot succes. De zaal van De Enck was voor meer dan de helft gevuld (dus ongeveer 160 personen), hetgeen voor een dergelijke activiteit heel goed genoemd mag worden. Het programma en de  gepresenteerde PowerPoints zijn in de bijlagen te vinden.
Niet alle sprekers hadden een presentatie.
Van belang was natuurlijk ook de opzet van de avond waarbij er telkens muzikale intermezzo's plaats vonden en de in Oirschots zeer bekende lokale zangers optraden (Bas Verbruggen en Ongehoord), waarbij de gebrachte nummers ook nog in verband gebracht werden met de doelstelling van de avond.
Wellicht nog goed om aan te geven dat de avond mede een resultaat was van afspraken gemaakt tijdens de Beursvloer SWBO, die eerder dit jaar heeft plaatsgevonden. 
Het programma van de avond was als volgt:

Opening                                                Hans Engels, voorzitter WMO Adviesraad

Eigen Regie en de WMO                     Carel van den Berk, Lid WMO Adviesraad    en PGB ambassadeur Per Saldo 

Eigen Regie en Passend Onderwijs    Addie Smolders, bestuurder SSOE, Eindhoven

Intermezzo  Bas Verbruggen

Eigen Regie en PGB voorlichting         Hans van der Knijff, Per Saldo

Eigen Regie en GGZ                            Christ Wezenbeek, Programmaleider GGzE /     Markieza,  Eindhoven

Intermezzo   Ongehoord

Eigen Regie en ervaringen                    Marijke Smits, WMO Adviesraad Best

Eigen Regie en ‘De Samenleving’         JanPeter Hazelaar, Consulent AVI en                                                                                                         Zorgbelang Brabant

Intermezzo  Bas Verbruggen

Eigen Regie en ‘de Gemeente’              Raf Daenen, wethouder Gemeente Oirschot

Intermezzo  Ongehoord

Afsluiting


ć
Hans Engels,
4 nov. 2014 05:27
ć
Hans Engels,
4 nov. 2014 05:27
ć
Hans Engels,
4 nov. 2014 05:27
ć
Hans Engels,
4 nov. 2014 05:27
ć
Hans Engels,
4 nov. 2014 05:28