Beursvloer SWBO

Er is in 2014 voor het eerst een Beursvloer georganiseerd door Stichting Welzijn Best-Oirschot (SWBO). Deze heeft plaatsgevonden op 21 maart in Huize St. Amalia, te Oirschot. Een verslag van een vooroverleg is toegevoegd (zie bijlage). Na de uitleg tijdens het tweede vooroverleg is duidelijk geworden dat de Beursvloer niet direct interessant is voor de WMO Adviesraad Oirschot. Wij zijn geen organisatie die diensten aabieden of materialen nodig hebben. Wellicht is het verstandig om tijdens de beursvloer aanwezig te zijn, maar het lijkt niet nuttig om met een stand de WMO adviesraad te vertegenwoordigen.
Ċ
Hans Engels,
30 dec. 2013 11:52