WMO activiteiten plan 2013

De gemeente heeft ook dit jaar een WMO activiteiten plan opgesteld. Het is vooral een voortzetting van de plannen die al in 2012 zijn gemaakt. Helaas hebben we dit jaar als WMO Adviesraad weinig of geen tijd besteed aan dit plan. Enkele details zijn tijdens het ambtelijk overleg wel aan de orde gekomen, maar we hebben als WMO Adviesraad geen officieel advies uitgebracht en ook de voortgang niet gecontroleerd. Het plan is als bijlage toegevoegd aan deze pagina.
 
 
 
Ċ
Hans Engels,
28 dec. 2013 05:54