huisvesting en functioneren van het Lokaal Loket

 
In 2012 heeft een onderzoek plaatsgevonden van de rekenkamer naar de uitvoering van de WMO in de Kempen gemeenten. In het verslag van de opiniërende vergadering (zie bijlage)over dit onderwerp in Oirschot, dat in 2013 ter beschikking kwam, zijn enkele opmerkingen specifiek gericht op het Lokaal Loket opgenomen. Dit verslag, tezamen met een discussie over het bredere functioneren van het Lokaal Loket (dwz breder dan alleen maar de WMO functie) was voor ons aanleiding om eind 2013 wederom een brief (zie bijlage) aan B&W te schrijven over de huisvesting en het functioneren van het Lokaal Loket.

We hebben nog geen formele reactie van B&W gehad op dit schrijven.

ĉ
Hans Engels,
29 dec. 2013 05:58