Gemeentelijke samenwerking

Al enige jaren werkt de gemeente Oirschot nauw samen met de 4 andere Kempen gemeenten (Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel / de Mierden). Deze samenwerking wordt gedeeltelijk uitgevoerd via de Intergemeentelijke Sociale dienst (ISD), die voor een aantal onderwerpen het gezamenlijke beleid uitvoert (zie bijv. Het project Hulp bij de huishouding in 2012). Ook is er sprake van een cliënten platform voor het ISD. Twee van onze leden zijn lid van dit cliënten platform. Deze situatiewas voor ons aanleiding om contact te zoeken met de WMO raden van die gemeenten en heeft geresulteerd in een aantal bijeenkomsten van de bestuurders van de WMO Adviesraden van die gemeenten. De eerste ongestructureerde contacten dateren al uit 2012 (zie verslag). Begin 2013 is er echter meer structuur gegeven aan dit overleg. Dit heeft o.a. geresulteerd in een gezamenlijke brief aan de wethouders van de 5 gemeenten (zie bijlage).
Juist toen deze samenwerking beter begon te lopen (zie verslag) heeft de Oirschotse gemeenteraad via een amendement (begin 2013) aangegeven dat Oirschot beter aansluiting kan zoeken bij Best en Veldhoven ook voor de sociale agenda. Hierdoor stagneerde de samenwerking. Er zijn nog een aantal bijeenkomstren van de WMO raden geweest, waarbij wij in principe (hangende de verdere besluitvorming) nog welkom waren, maar de samenwerking in de vorm van gezamenlijke adviezen is hierdoor niet van de grond gekomen.
In 2013 hebben we voor het eerst kennisgemaakt met de WMO Adviesraad uit Best. Afgesproken is dat we twee keer per jaar contact houden (hetgeen in 2013 ook is gebeurd). Het eerste gesprek was vooral een kennismaking, terwijl we tijdens het tweede gesprek meer in detail gesproken hebben over de plannen mbt de jeugdzorg transitie.
Over de verdere afspraken met de gemeentes Best en Veldhoven is ons niets bekend gemaakt, hetgeen ons zorgen baart aangezien de 3 transities snel op ons afkomen. Er is nog geen contact geweest met de WMO Adviesraad Veldhoven.