WMO jaarplan 2012

Het WMO jaarplan 2012 van de gemeente is dit keer pas laat klaar. Het concept jaarplan 2012 hebben we op 6 januari gekregen en tijdens ons overleg op 10 januari hebben we het commentaar op dit concept plan besproken. Dit commentaar is door de voorzitter verwoord en na review door de leden als ons formele commentaar op 16 januari naar Marlene van Leuken gestuurd. Pas in maart kregen we een update van het programma waarbij de grootste verandering was dat de plannen voor de woonzorg activiteiten aan het jaarplan waren toegevoegd. We konden deze versie van het jaarplan pas op 10 april in detail bespreken met de WMO ambtenaar. Tijdens dit mondelinge overleg bleek dat het meer tijd ging kosten. Toch is er een puntsgewijze reactie geformuleerd door de gemeente (begin augustus), die wij vervolgens tijdens ons regulier overleg in augustus hebben besproken. Het resultaat was erg onbevredigend. Naar aanleiding van deze situatie hebben wij een brief aan B&W gestuurd. Tijdens ons reguliere bestuurlijk overleg (begin november) was er helaas niet voldoende tijd om deze brief te bespreken en daarom is tijdens een extra bestuurlijk overleg (met alleen het dagelijks bestuur, onze ambtenaar en de wethouder) op 20 november (!!)deze situatie in detail besproken. In de tussentijd is er bovendien een tussentijdse voortgangsevaluatie geprepareerd door de gemeente.