Verkeer

Ieder jaar hebben we overleg met de gemeente ambtenaren over specifieke verkeers aangelegenheden in Oirschot. Ons vervolg overleg was met name gericht op de Kanaalzone waar we bepaald niet gelukkig waren met de manier waarop de WMO Adviesraad Oirschot betrokken werd bij de besluitvorming. De verslagen van deze gesprekken zijn aan deze sub-pagina toegevoegd.
Ċ
Hans Engels,
19 nov. 2012 08:10