Startersbeleid en loting

De WMO Adviesraad is gevraagd om commentaar te geven op de voorgestelde 'Beleidsregels loting' en de conceptnota 'startersbeleid'. De voorgestelde beleidsregels, ons commentaar en ook de reactie daarop van de gemeente is hier gearchiveerd. Wij hebben actief deelgenomen aan het opinierende overleg dat hierover heeft plaatsgevonden.
De gemeente heeft op haar beurt een formele reactie gegeven op onze bevindingen. Alle relevante documenten zijn aan deze sub-pagina toegevoegd.
ĉ
Hans Engels,
15 aug. 2012 06:30
ĉ
Hans Engels,
15 aug. 2012 06:30
Ċ
Hans Engels,
15 aug. 2012 06:31
ĉ
Hans Engels,
15 aug. 2012 06:33