De Participatiewet 2012, 2013, ...

Onderstreepte teksten zijn als bijlage toegevoegd
2012:
De voorlichting vanuit de gemeente is begonnen met een informatieavond op 17 januari, de toen gepresenteerde presentaties over  WWNV (Marco Boone, ISD) is hier gearchiveerd. De WMO Adviesraad zal deze transities volgen / begeleiden / adviseren via een kleinere subgroep, zodat dit zo optimaal mogelijk kan gebeuren. De subgroep is op 27 maart geinstalleerd en zal haar bevindingen rapporteren tijdens het reguliere WMO Adviesraad overleg. De opdracht voor en de samanstelling van de WWNV subgroep is geformuleerd in de bijlage.
2013:
De WWnV is omgedoopt tot Participatiewet. Naar verhouding is hier weinig in de organisatie veranderd. Marco Boone (ISD) is nog steeds de trekker voor dit onderwerp dat dus ook nog via de ISD loopt. Oirschot wijkt af van de anderre Kempengemeenten omdat wij met de WSD in Boxtel samanwerken. Dit was in het verleden  al zo en zal in de toekomst ook zo blijven, hoewel de toekomst voor de WSD erg onzeker is. Recentelijk is het wetsvoorstel in de tweede kamer ingediend. Een algemene presentatie, De participatiewet: het laatste nieuws 2013, is ontvangen (en met Marco Boone besproken). Ook hier is er nog geen sprake van lokaal beleid voor Oirschot dat door ons moet worden beschouwd.
2014:
In dit jaar is dit onderwerp toch niet of nauwelijks aan de orde gekomen. De nieuwe verordening voor de participatiewet moet nog komen en zal begin 2015 worden behandeld.
2015:
We hebben in februari het concept voor de participatie nota besproken en hier commentaar op geleverd. We hebben voor het eerst gebruik gemaakt van een externe adviseur, in dit geval de heer Theo Keijzer, directeur van de WSD in Boxtel. Het concept van de participatienota en ons commentaar + reactie van de gemeente zijn hier opgenomen. Vervolgens kregen we in april van dit jaar het concept voor de re-integratie verordening Participatie wet en het concept voor de beleidsregels re-integratie participatie wet, waar we tijdens ons overleg op 13 april commentaar op geleverd hebben. Ook hebben we weer netjes de reactie van de gemeente gekregen op ons commentaar, zie het betreffende document.
ĉ
Hans Engels,
30 dec. 2013 04:28
ĉ
Hans Engels,
14 apr. 2015 11:13
ĉ
Hans Engels,
3 mrt. 2015 01:13
ĉ
Hans Engels,
14 apr. 2015 11:16