De Jeugdzorg 2012, 2013, ...

Onderstreepte teksten zijn als bijlage toegevoegd
2012:
De voorlichting vanuit de gemeente is begonnen met een informatieavond op 17 januari, de toen gepresenteerde presentaties over jeugdzorg (Berry Raaijmakers)  is hier gearchiveerd. De WMO Adviesraad zal deze transitie volgen / begeleiden / adviseren via een kleinere subgroep, zodat dit zo optimaal mogelijk kan gebeuren. De subgroepen is op 27 maart geinstalleerd en zal haar bevindingen rapporteren tijdens het reguliere WMO Adviesraad overleg. De opdracht voor en de samenstelling van de CJG subgroep is geformuleerd. Omdat Cees Smetsers sinds medio 2013 geen lid meer is van de WMO Adviesraad Oirschot is zijn rol overgenomen door onze nieuwe lid Carel van de Berk.
2013:
De jeugdzorg verantwoordelijkheid moet van de provincie worden overgenomen.
In februari kregen we het verzoek om commentaar te leveren op het concept voor de kader stellende notitie van de gemeente Oirschot: De basis voor andere jeugdzorg 'dichtbij, in samenhang, effectief'. Het betreft een concept dat vrijwel identiek is voor de 5 Kempengemeenten (alleen specifiek gemaakt is voor Oirschot). Aangezien we slechts enkele weken de tijd hadden voor het genereren van ons commentaar en er geen WMO Adviesraad overleg gepland stond voor deze periode is ons commentaar per e-mail onder de leden verzameld. Dit is duidelijik niet erg effectief en er werd dan ook weinig commentaar gegenereerd, hetgeen wij middels een kort schrijven aan de gemeente kenbaar hebben gemaakt. De notitie is vastgesteld door de gemeenteraad op 23 april 2013.
Verder is wel degelijk een belangrijke stap gemaakt samen met de 21 SRE gemeenten. Dit heeft al geresulteerd in 2 documenten. De beide documenten zijn getiteld '21 voor de jeugd'. Het eerste document betreft de samenwerking op jeugdzorg in Zuid oost brabant en het tweede documernt betreft het regionale transitie arrangement. Ons was geen commentaar gevraagd (we waren ook niet geinformeerd!!) hetgeen te begrijpen is omdat er geen specifieke zaken voor Oirschot vermeld zijn. In december 2013  zijn we 'bijgepraat' door de gemeente. Verwacht mag worden dat er begin 2014 een beleids document specifiek voor Oirschot komt. Er is al een eerste stap gezet door de 21 gemeenten om met name het enkelvoudig ambulante deel van de jeugdzorg per 1 jan 2014 over te nemen van gedeputeerde zaken. Hiervoor worden twee medewerkers van Zorgbelang tewerkgesteld op het gemeentehuis. Ook wordt er een informatieve avond georganiseerd op 23 januari in 2014 ergens in Eindhoven.
In 2014 hebben we alleen de algemene zaken betreffende de jeugdverordening en de bijbehorende beleidsregels en maatschappelijke besluiten besproken (zie decentralisaties).
ĉ
Hans Engels,
30 dec. 2013 04:25
ĉ
Hans Engels,
30 dec. 2013 04:57
ĉ
Hans Engels,
30 dec. 2013 04:43
Ċ
Hans Engels,
2 jan. 2014 04:25