De AWBZ transitie 2012, 2013, ...

Onderstreepte teksten zijn als bijlage toegevoegd
2012:
De voorlichting vanuit de gemeente is begonnen met een informatieavond op 17 januari 2012, de  toen gepresenteerde presentatie over AWBZ (Marlene van Leuken), is hier gearchiveerd. De WMO Adviesraad zal deze transitie volgen / begeleiden / adviseren via een kleinere subgroep, zodat dit zo optimaal mogelijk kan gebeuren. De subgroep is op 27 maart geinstalleerd en zal haar bevindingen rapporteren tijdens het reguliere WMO Adviesraad overleg. De opdracht voor en de samenstelling van de AWBZ subgroep is geformuleerd in de bijlage.
2013:
In 2013 zijn de rapporten van Q-consult gereed gekomen. Deze rapporten waren nog gemaakt in opdracht van de Kempen gemeenten. In 2013 is er weinig nieuws toe te voegen. Den Haag verandert nog vaak van gedachte. Tegen het eind van 2013 is duidelijker vastgesteld dat we deze transitie nadrukkelijk samen met Best en Veldhoven gaan vormgeven. Het lijkt erop dat we nog geen achterstand hebben opgelopen! Speciaal voor Oirschot werkt Q-consult aan de 3e fase voor deze transitie.
2014
Er is besloten dat er via bestuurlijke aanbesteding in 2015 zal worden ingekocht. In februari werd ons commentaar gevraagd op een startdocument dat gericht is op de bestuurlijke aanbesteding voor de inkoop functie begeleiding WMO 2015. Het document en ons commentaar zijn als bijlagen toegevoegd.
ĉ
Hans Engels,
30 dec. 2013 04:27
ĉ
Hans Engels,
11 feb. 2014 07:54
ć
Hans Engels,
30 dec. 2013 04:09