concept jeugdvisie Oirschot 2013 - 2015

De gemeente heeft besloten om specifiek voor de jeugdvisie toch een extra beleidsnota te produceren. Het  betreffend de volgende documenten:

- concept jeugdvisie  gemeente Oirschot 2013 – 2015 (tekst toegevoegd aan deze sub-pagina)

- LEA (locale educatieve agenda) voor 2013 - 2015
- activiteiten plan jeugd

- Doorontwikkeling CJG

Tijdens ons reguliere overleg op 4 december is het concept jeugdvisie besproken met de verantwoordelijke ambtenaren. De evaluatie van het CJG over 2012 was ter informatie ook beschikbaar gesteld. Vervolgens hebben we nog commentaar geleverd (na een korte e-mail discussie) op de begeleidende documenten. Dit commentaar is toegvoegd aan deze subpagina en is wederom in tabel vorm geformuleerd zodat gemakkelijk de reactie van de gemeente kan worden verkregen. Deze reactie is inmiddels verkregen (zie toegevoegd bestand) en gaf geen aanleiding tot verdere actie, afgezien van het feit Cees Smetsers, die al lid is van de klankbordgroep voor de jeugd dit nu formeel doet als vertegenwoordiger van de WMO Adviesraad .
Ċ
Hans Engels,
7 jan. 2013 06:34
ĉ
Hans Engels,
7 jan. 2013 02:25