WMO verordening 2012

Op dinsdag 13 december heeft de WMO adviesraad Oirschot de verordening maatschappelijke ondersteuning besproken. De betreffende verordening was al besproken tijdens het overleg van de ISD cliëntenraad, waarbij 2 van onze adviesraadleden aanwezig waren. Geconstateerd werd dat van alle commentaren die door onze vertegenwoordigers waren ingediend er slechts twee aandacht gekregen hebben. Wat er met de andere commentaren is gebeurd is ons niet duidelijk!! Vervolgens hebben we op twee punten nog commentaar geleverd en dit in een advies verwoord aan de gemeente. Dit commentaar is door de ISD samen met de commentaren van de 5 andere ISD gemeentes verwoord in een reactie, gedateerd 5 maart 2012.