publicaties

Al vanaf het begin van het bestaan van de Adviesraad hebben we via publicaties gepoogd om meer bekendheid te krijgen via publicaties.
Deze publicaties zijn hier verzameld.
 
In 2011, 2012 en 2013 hebben we nog als de WMO Adviesraad regelmatige publicaties in 'De Uitstraling' geplaatst. Deze publicaties kunt U oproepen door te klikken op onderstaande links.
    maart 2011, Inclusief Beleid
    juni 2011, De Kanteling
    september 2011 , CJG
    december 2011. het Lokaal Loket
    februari 2012, Klussen diensten
    mei 2012, De AWBZ transitie
    augustus 2012, De WMO Adviesraad
    januari 2013, transitie jeugdzorg
    mei 2013, WMO belang
    oktober 2013, de participatiemaatschappij
    december 2013, 't Bint
 
Voor 2014 hebben we besloten om hiermee te stoppen en over te gaan op een WMO Nieuwsbrief die aan alle inwoners van de gemeente Oirschot zal worden gestuurd. De eerste WMO nieuwsbrief is in Oktober 2014 uit gebracht. We zijn voornemens om in de komende jaren telkens enkele nieuwsbrieven uit te brengen. De nieuwsbrieven kunt u oproepen door te klikken op onderstaande links.
Uiteraard worden alle volgende Nieuwsbrieven onder de vlag van de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot uitgebracht.
mei 2016
Vanaf medio 2016 hebben we weer een nieuwe manier gevonden om regelmatig te kunnen publiceren. De nieuwsbrief bleek toch niet op alle adressen te worden bezorgd, raakte vaak kwijt tussen de reclamefolders en was bovendien erg duur. Voortaan zullen we regelmatig en telkens als daar een aanleiding toe is korte stukjes publiceren in deweekkrant MooiOirschot. Ook deze publicaties kunt u hier terug vinden.
augustus 2016, publicaties
oktober 2016, de mantelzorger
Januari 2017, de stroppenpot
februari 2017, de omgevingsvisie

Helaas is MooiOirschot  niet levensvatbaar gebleken, vandaar dat we de publicaties voortzetten in het Oirschotse Weekjounaal.
oktober 2017, kernteams en signalering

Vanaf begin 2018 publiceren we regelmatig een kort verslag van ons overleg in het Weekjournaal. Deze publicaties geven geen nieuwe info maar informeren de lezers van het Weekjournaal over onze agendapunten. de publicaties zelf worden daarom hier niet verzameld.

Comments