Nota Gezondheidsbeleid 2010 - 2014

Het concept voor de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2011 - 2014 van de gemeente Oirschot is op 26 april 2011 gepubliceerd. Formeel is de WMO Adviesraad Oirschot om advies gevraagd (helaas pas eind mei). Toch hebben we nog tijd gevonden om commentaar op de concept nota te leveren. Dit commentaar  is besproken tijdens ons overleg op 7 juni 2011 en vervolgens aan de gemeente gestuurd. De eerste reactie van de gemeente  is op 21 juli 2011 door het Dagelijks Bestuur (Cees Smetsers, Hans van de Leur en Hans Engels) besproken met de ambtenaar (Berry Raaijmakers), die vervolgens heeft toegezegd de concept nota op enkele punten aan te passen.
 
Alles bij elkaar een klassiek voorbeeld (afgezien van de tijdsdruk) van hoe het zou moeten gaan bij de samenwerking tussen de gemeente Oirschot en haar WMO Adviesraad Oirschot.