De PLUIM‎ > ‎

DUIM uitreikingen

In 2019 hebben we op  8 maart  het eerst (en naar het zich laat aanzien tevens de laatste) certificaat voor De  DUIM uitgereikt aan hotel en B&B de Moriaan. Omdat De Duim in feite een aanmoediging is om nog in aanmerking te komen voor een PLUIM is er naast het certificaat  ook altijd sprake van een deelcertificaat De Duim met daar in een aantal aanbevelingen om te komen tot toegankelijkheid voor iedereen. Ook in het Weekjournaal is aandacht besteed aan deze uitreiking, zie de bijlages.
ĉ
Hans Engels,
27 feb. 2019 03:15
Ċ
Hans Engels,
24 dec. 2019 04:57
Comments