doelstelling en organisatie

De doelstelling van De Pluim is beschreven in het document "Doelstelling en criteria werkgroep toegankelijkheid". Ook het protocol voor de uitreiking van De Pluim  is beschreven en toegevoegd als document. Een voorbeeld voor de uitnodiging voor de Pluim uitreiking is ook gegeven. Bij de uitreiking van De Pluim hoort ook een certificaat. Een voorbeeld voor dit certificaat is ook gegeven. De beoordelingscriteria zoals die in het recente verleden zijn toegepast zijn beschreven in het laatste toegevoegde document.

De werkgroep toegankelijkheid, die verantwoordelijk is voor De Pluim beoordeling en uitreiking, bestond in 2016 uit Ine Renders, Leo van Werde, Joost van de Ven en Frank Visser. Voor 2017 zijn we voornemens om de samenstelling van de werkgroep op nieuw te bespreken.

In 2019 zijn we (na enkele voorbesprekingen en schouwen in 2018) eindelijk weer in staat om een certificaat uit te reiken. De nieuwe werkgroep bestaat nu uit Frank F. Visser, Annelies de Boer, Tessa en Hans Engels.

We hebben besloten om naast De Pluim, goede toegankelijkheid voor iedereen, ook De Duim als erkenning voor een kandidaat die goed op weg is naar een toegankelijkheid voor iedereen in te voeren. In het Deelcertificaat De Duim 2019 is het implementatieplan voor het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap nog verder toegelicht. Enkele overpeinzingen die hiertoe geleid hebben zijn ook hier gegeven. Het betreft een voorstel voor de Pluimpraktijk en een herziening voor het Pluim certificaat
ĉ
Hans Engels,
27 feb. 2019 02:57
ĉ
Hans Engels,
15 dec. 2017 13:52
ĉ
Hans Engels,
15 dec. 2017 13:49
ĉ
Hans Engels,
15 dec. 2017 14:26
Ċ
Hans Engels,
24 dec. 2019 05:59
Ċ
Hans Engels,
24 dec. 2019 05:59
Comments