De PLUIM‎ > ‎

doelstelling en organisatie

De doelstelling van De Pluim is beschreven in het document "Doelstelling en criteria werkgroep toegankelijkheid". Ook het protocol voor de uitreiking van De Pluim  is beschreven en toegevoegd als document. Een voorbeeld voor de uitnodiging voor de Pluim uitreiking is ook gegeven. Bij de uitreiking van De Pluim hoort ook een certificaat. Een voorbeeld voor dit certificaat is ook gegeven. De beoordelingscriteria zoals die in het recente verleden zijn toegepast zijn beschreven in het laatste toegevoegde document. Ook de template voor de Pluim Sticker is hier gegeven. 

In 2019 waren we (na enkele voorbesprekingen en schouwen in 2018) eindelijk weer in staat om een certificaat uit te reiken. 

De toenmalige werkgroep heeft besloten om naast De Pluim, goede toegankelijkheid voor iedereen, ook De Duim als erkenning voor een kandidaat die goed op weg is naar een toegankelijkheid voor iedereen in te voeren. In het Deelcertificaat De Duim 2019 is het implementatieplan voor het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap nog verder toegelicht. Enkele overpeinzingen die hiertoe geleid hebben zijn ook hier gegeven. Het betreft een voorstel voor de Pluimpraktijk en een herziening voor het Pluim certificaat.

In 2020 is de werkgroep weer nieuw leven ingeblazen. Ook is weer een nieuwe werkwijze ingevoerd en dit betekende ook dat in feite de uitreiking van de Duim niet langer zal plaatsvinden. Het is goed of niet goed!! Een tussen stap leek de nieuwe werkgroep niet noodzakelijk en in feite te ingewikkeld om goed te beoordelen. Een  vragenlijst zal worden gehanteerd bij de bepaling of een instelling wel of niet voldoet aan de eisen voor de Pluim. We verwachten de eerste PLUIM uitreiking in 2021!!

ĉ
Hans Engels,
27 feb. 2019 02:57
ĉ
Hans Engels,
15 dec. 2017 13:52
ĉ
Hans Engels,
15 dec. 2017 13:49
ĉ
Hans Engels,
15 dec. 2017 14:26
Ċ
Hans Engels,
9 dec. 2020 03:20
Ċ
Hans Engels,
24 dec. 2019 05:59
Ċ
Hans Engels,
24 dec. 2019 05:59
Comments