De PLUIM

We hebben besloten om in 2014 actief te gaan werken aan de uitreiking van De Pluim, een oude PGGO activiteit, die zeer gewaardeerd werd door de gemeente. De Pluim is bedoeld als compliment aan een Oirschotse openbare gelegenheid voor de toegankelijkheid van deze gelegenheid voor hulpbehoevende mede bewoners.
In 2019 heeft de werkgroep toegankelijkheid van de adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot zich op nieuw georiënteerd over de doelstellingen en criteria voor De Pluim.  We vonden destijds dat we 'strenger' moesten zijn vanwege de wettelijke verplichtingen die weer samenhangen met de ratificatie van het VN verdrag voor de rechten van de mens met een beperking, en daarom heeft de werkgroep besloten om naast De Pluim ook een deelcertificaat De Duim in te voeren. Met De Pluim heeft de kandidaat het beoogde doel goed voor elkaar, toegankelijk voor iedereen. Met De Duim is de kandidaat al een eind op weg naar toegankelijkheid voor iedereen.

In 2019 is de werkgroep niet verder in actie gekomen en in 2020 weer in nieuwe samenstelling opgestart. De nieuwe werkgroep ziet af van De Duim certificaten (te streng en voegt te weinig toe). De werkgroep gaat zich daarom nu vooral toeleggen op de nieuwe Pluim certificaten. 

De doelstelling en organisatie is beschreven en ook alle in het verleden uitgereikte Pluimen en Duimen zijn gearchiveerd.