Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot

DKapel in de buurt van Oirschote Adviesraad Zorg en Samenleving is als WMO adviesraad Oirschot in oktober 2007 opgericht door de eerste voorzitter, Wim Admiraal. Vanaf 1 jan 2016 is de naamgeving van de Adviesraad gewijzigd. Dit was noodzakelijk gezien de bredere verantwoordelijkheid van de Adviesraad dan alleen nog het programma dat valt onder de nieuwe WMO 2015. De organisatie is vastgelegd in enkele documenten die in de subpagina "organisatie" van deze pagina worden toegelicht en gegeven. De samenstelling van de Adviesraad wordt in de volgende subpagina gegeven. Hier wordt dus direct zichtbaar welke sociaal domein sectoren in de Adviesraad op dit moment actief vertegenwoordigd zijn en wie momenteel de leden van Adviesraad zijn..
De Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot vergadert regelmatig (in principe 12 x per jaar) en heeft daarnaast gestructureerd overleg met de gemeente. Dit betreft het zogenaamde "ambtelijke overleg" met de beleidsmedewerker van het team maatschappelijke ondersteuning (6 x per jaar) en het zogenaamde "bestuurlijke overleg" met de wethouders (2 x per jaar).  De agenda's en verslagen van de onderlinge vergaderingen staan in de subpagina van de pagina "agenda" vermeld. Van het ambtelijk overleg wordt over het algemeen geen schriftelijk verslag gemaakt. Het dagelijks bestuur rapporteert hierover aan de Adviesraad leden tijdens het onderling overleg. Van het bestuurlijk overleg worden wel verslagen gemaakt. Ook deze verslagen zijn (zoveel mogelijk) op deze site geplaatst in de subpagina van de pagina "agenda".