Het laatste nieuws


Het eerstvolgende overleg van de Adviesraad is op maandag  14 oktober 2019 om 19:15uur in De Enck. De vergadering is openbaar en belangstellenden zijn hartelijk welkom. Zodra de agenda bekend is, kunt U deze oproepen door op de tekst "agenda" te klikken. Enkele dagen voor de vergadering wordt deze tekst aan de website toegevoegd.

In de zomer periode hebben we ons best gedaan om opbouwend commentaar te leveren op de voorstellen voor de organisatie van het sociale domein voor de gemeente Oirschot. De belangrijkste documenten en ons commentaar zijn al te vinden bij de beschrijving van de projecten in 2019.

 In juli hebben we 3 brieven naar de gemeente gestuurd. De eerst betrof een verzoek aan het college om deelname in de op te richten werkgroep die een plan van aanpak voor de woningbouwplannen van Oirschot gaat bespreken. De tweede brief betrof het preventie- en handhavingsbeleid in Oirschot dat we via deze brief speciaal onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen (zie projecten en adviezen 2019). De derde brief betreft het signaal dat er meerdere klachten zijn over de afhandeling van sociale hulpvragen. Is deze situatie bekend bij ons college (via de klachtenprocedure?) en neemt de gemeente actie, zeker ook gezien de toekomst plannen voor organisatie van het sociaal domein in Oirschot (zie ook projecten en adviezen 2019).

In maart hebben we ons eerste advies in 2019 geformuleerd en aan de gemeente gestuurd. Het betreft enkele suggesties voor de nieuwe aanbesteding voor de Taxbus. Zie voor details de subpagina 'projecten en adviezen 2019'.

Op 8 maart 2019 is het deelcertificaat De Duim uitgereikt aan de B&B bij hotel De Moriaan. Het is een aantal jaren stil geweest rondom de uitreiking van een Pluim aan Oirschotse gelegenheden. Zie voor de historie van De Pluim uitreikingen en de nieuwe insteek met het deelcertificaat De Duim, de verdere berichtgeving op de subpagina De Pluim.

Op 13 december 2018 hebben we besloten om in een brief aan B&W Oirschot onze zorg uit te spreken over de aandacht en prioriteit die het sociale domein krijgt in Oirschot en wat dat concreet betekent voor onze adviesraad. Er is inmiddels enige voortgang maar een formele reactie hebben we nog niet gehad op ons schrijven, zie bijlage.

Op 6 november 2018 hebben we als gehele adviesraad kennisgemaakt met de nieuwe (burger)gemeenteraadsleden. Tijdens dit overleg hebben we een korte presentatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de adviesraad en de actuele aandachtspunten zijn kort besproken. De presentatie kan hier worden opgeroepen.


De in 2018 behandelde onderwerpen waarop we commentaar hebben geleverd zijn al  beschreven in de sub pagina  'Projecten en adviezen 2018'. 

In 2018 zijn we begonnen met het publiceren van korte vergader verslagen in het Weekjournaal. Deze publicaties geven geen nieuwe informatie en zijn daarom niet op de website verzameld.  
ĉ
Hans Engels,
3 jan. 2019 03:20