Agenda‎ > ‎

Bestuurlijk Overleg: verslagen

De verslagen van het bestuurlijk overleg zijn hier vermeld en indien beschikbaar hier ook geplaatst. Het bestuurlijk overleg vindt altijd twee keer per jaar plaats.
In 2015 is besloten om een aparte actiepunten lijst te gaan bijhouden. Dit was nodig omdat het anders een half jaar kan duren voordat actiepunten, afgesproken tijdens het overleg, weer aan de orde komen. De actiepunten lijst wordt nu regelmatig besproken tijdens het ambtelijk overleg, hetgeen de voortgang duidelijk ten goede komt. In de tabel wordt de actiepunten lijst regelmatig geupdate zodat altijd de laatste stand van zaken gevonden kan worden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021 verslag actiepunten 2020 verslag actiepunten 2019 verslag actiepunten 2018

 ver

slag

 actie

punten

            
    3 dec  x 12 dec / 16 jan 2020 x x   
 16 dec  26 jun x x 26 jun x x 28 jun x x
 8 juni   2 jun  x 30 jan x x   
 
2017 

ver

slag 

actie

punten

 2016

 ver

slag

 actie
punten
 2015

 ver

slag

 actie
punten
2014

 ver

slag

 2013

 ver

slag

 2012

 ver

slag

 2011

ver

slag 

 2010

 ver

slag

 2009

ver

slag 

 27 nov x x 21 dec x x 7 dec x x   20 juni x 8 maart x 19 jan  x  27 jan    17 mrt  
 11 juli x x 8 juni x x 17 jun x x 1 dec x 16 dec x 5 nov x 26 sep  x  23 juni    29 sep